กลับหน้าแรกพิษณุโลกเขต1พิษณุโลกเขต3กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสกสค.ส.ม.ศ.คุรุสภา
k
.
ข้อมูลโรงเรียนของเรา
ประวัติโรงเรียน
e - mail@naponajan
.
ข้อมูลนักเรียน
ปรัชญา คำขวัญวิสัยทัศน์
บุคลากรของเรา
ทำเนียบผู้บริหาร
บริเวณโรงเรียนของเรา
แบบสรุปผลประเมินโครงการ
กรรมการสถานศึกษา
รับ-ส่งหนังสือราชการ
.
คลังความรู้โรงเรียนในฝัน
หน่วยงานราชการอื่น
ที่ว่าการอำเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก
อบจ.พิษณุโลก
อบต.หนองกะท้าว
สหกรณ์ครู พล.
ม.นเรศวร
ประเพณีนครไทย
อ่านข่าวหนังสือพิมพ์
เว็บวัดอีสานดอทคอม
นิเทศออนไลน์
ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม
เดลินิวส์
แนวหน้า
ไทยรัฐ
เว็บตักสิลานคร
ชุมนุมคนรักพรรณไม้
กล้วยไม้สกุลต่างๆ
เกษตรพอเพียง
ดอกไม้ที่รวมได้(saijai)
สาระน่ารู้สำหรับคุณครู
หลักสูตรใหม่ศิลปะ2551
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ2551
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ2551
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ2551
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์2551
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์2551
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
หลักสูตรใหม่ภาษาไทย2551
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ2551

 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน 

เลขที่ 100 หมู่ 18  บ้านบุ่งเย็น  ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

 

  

ยินดีต้อนรับสู่รั้ว เขียว เหลือง น.พ.

โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน เป็นโรงเรียนวิถีพุทธได้รับการคัดเลือกจาก เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

เป็นโรงเรียนดีหนึ่งตำบล และได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแม่ข่ายคุณธรรม

วันที่ 17-19 ก.พ.2552 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน ผ่านการประเมินมาตรฐานจาก สมศ.ในระดับดี 


กิจกรรมโรงเรียนของเรา
เปิดบ้านคุณธรรม

ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียน แม่ข่ายคุณธรรม

กิจกรรมวันพ่อ
   นักเรียนได้ทำบุญวันพ่อและทำในสิ่งที่ดีงาม
กิจกรรมรณรงค์ต้านเอดส์
   นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
กิจกรรมกีฬากลุ่มเครือข่าย
   เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาเครือข่ายนครไทย 2
อบรมที่วัดปัญญานันทาราม
   อบรมธรรมที่วัดปัญญานันทาราม รวม 5 วัน
กิจกรรมวันภูมิใจ
   โรงเรียนจัดวันภูมิใจให้แก่นักเรียนจบ ป.6 ม.3
กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมการเรียนการสอน เข้าค่ายพักแรมโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน  และ  ลูกเสือเดินทางไกลที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
กิจกรรมประเพณีปักธงชัย
ร่วมกิจกรรมวันปักธงชัยที่หน้าอำเภอนครไทยโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานส่งรำเซิ้งแห่ต้นผื้งเข้าร่วมขบวนงานประเพณีเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมงานประเพณีกับชุมชน
กิจกรรมพี่สอนน้อง
พี่ดูแลช่วยกันสอนน้องให้เรียนคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนุกน้องๆได้ใช้คอมพิวเตอร์ได้ พี่ ๆ ช่วยกันสอนน้อง ๆ ได้เรียนด้วยกันอบอุ่นน่ารักดีมาก

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองได้พบคุณครูที่ปรึกษาได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ได้เสนอแนะแก่คุณครู
กิจกรรมเยี่ยมบ้าน

โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานได้จัดสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียนคุณทุกท่านได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนอย่างใกล้ชิด

กิจกรรมจิตอาสา
นักเรียนช่วยปลูกป่าชุมชนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจานของ องค์การบริหารส่วนตำบลนักเรียนได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชน
กิจกรรมคุณหนูฟันสวย
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมแปรงฟันตอนกลางวันก่อนเข้าห้องเรียนทุกวัน และได้คัดกรองนักเรียนเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพฟันเป็นประจำ
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้สนุกสนานกับวิทยาศาสตร์น่ารู้

กิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูให้นักเรียน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดีรักและเคารพผู้มีพระคุณ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
นักเรียนทุกคนได้กระทำในสิ่งที่ดีงามเพื่อฝึกให้เป็นคนดี ระลึกถึงพระคุณของแม่
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
 
เลือกเข้าเรียนออนไลน์ กับระบบ e-Learning
เรียนคณิตศาสตร์ e-Learning ม.1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

เรียนคณิตศาสตร์ e-Learning ม.2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

เรียนคณิตศาสตร์ e-Learning ม.3

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

เรียนภาษาไทย e-Learning ม.1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

เรียนภาษาไทย e-Learning ม.2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

เรียนภาษาไทย e-Learning ม.3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

เรียนภาษาอังกฤษ e-Learning ม.3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

เรียนภาษาอังกฤษ e-Learning ม.2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

เรียนภาษาอังกฤษ e-Learning ม.1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

เรียนภาษาไทยกับครูราณี
ให้สนุกกับการเรียนภาษาไทยคะ 

เรียนคณิตศาสตร์กับครูนิกร
การเรียนคณิตศาสตร์จะทำให้นักเรียนทำงานอย่างเป็นระบบ
เรียนพุทธศาสนากับครูทองดี
เรียนโดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
เรียนวิทยาศาสตร์กับครูสุเทพ
เรียนอย่างมีสติจะได้ความรู้ที่แท้จริง   

เรียนประวัติศาสตร์กับครูธงชัย
อยากรู้ประวัติศาสตร์ต้องค้นคว้าให้มากครับ
 
ความรู้ในทุกด้านทำให้เราได้พัฒนาตนเองเลือกที่สนใจเอามาฝาก
นิทานพื้นบ้านก่องข้าวน้อย นิทานพื้นบ้านเรื่องนางสิบสอง
เรื่องย่อรามเกียรติ์ นิราศภูเขาทอง
เรื่องย่อละครพื้นบ้านเรื่องสังข์ทอง พิพิธภัณฑ์และโบราณคดี
ประเพณีและวัฒนธรรม ธรณีวิทยา
สิ่งแวดล้อม พืชและการเกษตร
ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณิตศาสตร์และสถิติ
 
ลงชื่อเข้าเรียนออนไลน์
ลงชื่อ
เลขประจำตัว
ลืม เลขประจำตัว
คำถามยอดฮิต
สาระความรู้
เว็บไซต์จังหวัดของไทย
สะพายเป้ แบกกล้อง
หอพระไตร
ความเป็นมาของชาติไทย
ห้องร้อยบุปผา
ห้องสมุดดิจิตอล
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ประวัติศาสตร์4สมัยของไทย
จังหวัดในแต่ละภาคของไทย
ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน เลขที่ 100 หมู่ 18 บ้านบุ่งเย็น ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120 e-mail ; info@naponajan.com 
© 2017 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com